TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ
PATOLOJİ LABORATUVARI

1) Tanıtım:

 

            Tekirdağ Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarında 22/12/2004 tarihinde sitolojik incelemeler ve 10/10/2005 tarihinde parça kabulu ile histopatolojik incelemeler başlatılmıştır.
        
         Patolojik inceleme, hasta tanı ve tedavisinin olmazsa olmaz parçalarından biridir. Bu karmaşık hizmette patolojinin ürünü ise hasta ile ilgili gönderilen materyalde ulaşılan tanı raporudur. Son ve kesin tanı histopatolojiktir. 
        
         Patoloji laboratuvarında cerrahi patolojik materyaller, vücut sıvıları, ince iğne aspirasyon materyalleri, serviko vaginal smearlerin sitolojik incelemeleri; frozen inceleme işlemi ve konsülte blok lam kabulu yapılmaktadır. Ayrıca çok titiz ve güvenilir bir çalışma ile imminohistokimya ve 9 çeşit özel boya laboratuvarımızda yapılmaktadır.

 

         Bir patoloji laboratuvarında standart olması gereken tıbbi cihazlardan makroskobi kabini, doku takip cihazı, doku gömme cihazı, mikrotom, parafin su banyosu cihazı, lam boyama, lam kapama, imminohistokimya için AR cihazı, etüv, santrifüj aleti,  bizim laboratuvarımızda bulunmaktadır.

 

          Ayrıca  opsiyonel olan ve standartta bulunmayan frozen cihazı laboratuvarımızda  mevcuttur. Frozen section, ameliyat sırasında acil olarak tanı vermek amacıyla kullanılan bir tanı yöntemidir. Bu işlem için frozen cihazı kullanılır. Ameliyat sırasında hastadan çıkarılan dokunun en kısa sürede dondurulup kesilmesi sağlanmaktadır. Materyalin ameliyathaneden alıp patoloji laboratuvarına getirilmesi için 2-10 dakikalık zamana ihtiyaç vardır. Laboratuvara ulaşmasından itibaren 10-12 dakikada dondurma, kesim, boyama ve mikroskobik inceleme tamamlanır. Böylece materyalin ameliyathaneden teslim alınmasından itibaren 15-25 dakika içerisinde ameliyathaneye telefonla sonuç vermek mümkündür.

 

2) Hizmet Aşamaları:

 

         Patolojinin  verdiği hizmetin beş aşaması vardır.


         Birinci aşama :Materyalin hastadan alınıp Patoloji Laboratuvarına ulaştırılması.


         İkinci aşama(Kayıt)  :Materyalin kayda alınması ve protokol numarası verilmesi işlemini kapsar. Bu aşamada patoloji istek formu eksiksiz olmalı (materyalin alınma tarihi, materyalin laboratuvara geliş tarihi, hasta kimliği, hastaya ait protokol numarası, materyalin alındığı yer, materyalin alınma şekli, klinik ön tanı ve gerekli klinik bilgiler bu formda yer almalıdır. Istek kağıdı ile gönderilen materyalin kimlik uyumu, materyalin yeterli ve uygun tespit solüsyonunda (%10'luk formalin) gönderilip gönderilmediği kontrol edilmelidir.


         Üçüncü aşama(Hazırlama)   : Materyalin hazırlanması ve  işlenmesi işlemidir.

 

Laboratuvarımızda makroskobi olarak adlandırdığımız aşamada patolog tarafından materyal tanımlama tespit ve saklama koşulları belirlenip parça örneklendikten sonra patoloji teknisyenleri tarafından doku takip(süresi:14 saat), doku gömme(süresi 2 saat), mikrotomda kesit alma(süresi 3 saat), boyama-lam kapama(süresi 1,5 saat) işlemleri tamamlanır.


         Dördüncü aşama(Değerlendirme); Materyalin patologlar tarafından değerlendirilmesi ve rapor edilmesi işlemidir. Hastaya ait preparatlar mikroskobi odasında patolog tarafından değerlendirilir ve rapor edilir. Kliniğe ya da klinisyene ulaştırılır.


         Beşinci aşama(Arşivleme) :Hastaya ait preparat, parçanın içinde gömülü olduğu parafin bloklar protokol numarası  ve yılına göre lam-blok arşiv dolaplarında saklanmaktadır. Arşivdeki parafin blok ve preparatlar istek halinde imza karşılığında hastaya geri iade etmek koşuluyla teslim edilmektedir. Patoloji raporları da yasaların gerektirdiği 10 yıl gibi bir süre uygun şartlarda saklanır.
        
        
3) Testlerimiz:

 

         Rutin Boyamalarımız: Pataloji laboratuvarına gelen dokulara rutin boyama olarak hemotoksilen eozin boyama yapılmaktadır.
        
         Sitolojik Boyamalarımız: Patoloji laboratuvarına gelen meme başı yaymalar, plevra, batın ve diğer vücut sıvıları için PAP-EA65 boyama ve giemsa boyaması yapılmaktadır. Servikovaginal smearlerimiz için PAP-EA50 boyama yöntemi kullanılmaktadır.

 

         Özel Boyalarımız: kullandığımız özel boyalar PAS(Periodic Acid Schiff), PAS-AB(Periodic Acid Schiff Alcian Blue), GIEMSA(Helicobacter Pylori), MUCOCARMINE, HID(High Iron Diamine), MASON TRICROMICA, RETIKULUN, MGP(Methyl Green Pyronin) ve VAN GIESON'dur.

 

       İmminohistokimya Çeşitlerimiz:
         ER(Estrogen), PR(Progesterone), C-ERB-2, CHROMOGRANIN A, VIMENTIN, ACTIN, S-100, EMA(Epithelial Membrane Antigen), KI-67, PSA(Prostate Specific Antigen), CD-3, CD-20, CD-34, CYTOKERATIN HMW, HMB-45, KERATIN, LCA, P-63, DESMIN, SYNAPTOPHYSIN'dir.

 

 

4)Kalite Politakımız:
Patolojide kalite değerlendirilmesi optimal teknik kullanarak klinisyene kaliteli tanısal rapor verilmesine dayanır. Patoloji Uzmanı histopatolojik tanının  yanı sıra çok önemli bazı bilgilere raporu ile tedavi edecek grubva ulaştırmalıdır. Patoloğun bu görevi eksiksiz yerine getirebilmesi için multidisipliner yaklaşımı bir parçası olarak hasta hakkında bazı önemli bilgilerinde Pataloğa iletilmesi gereklidir.
             Ayrıca kalite yönetmeliği gereği laboratuvarımızda odaların ve kimyasalların bulunduğu buzdalaplarının günlük(sabah-akşam) sıcaklık kontrolü, aylık stok miad takibi yapılmaktadır. Yine aynı yönetmelik her çalışanımızın kullanılan cihazlarla ilgili kullanım sertifikaları bulunmaktadır.

 

4) DOKTORLARIMIZ

 

Zehra DAĞCI
Patoloji Uzmanı
Uzman Tabip
Ülkü TOPALOĞLU
Patoloji Uzmanı
Uzman Tabip
Aylin GÖNÜLTAŞ
Patoloji Uzmanı
Uzman Tabip
Özlem ÖZTÜRK
Patoloji Uzmanı
Uzman Tabip


 

5-ANLAŞMALI HASTANELERİMİZ:
 
Hizmet alım antlaşması ile  hizmet verdiğimiz kurumlar.

1- Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
2-Şarköy Devlet Hatanesi
3-Malkara Devlet Hatanesi
4-Hayrabolu Devlet Hatanesi
5-Muratlı Devlet Hatanesi
6-Saray Devlet Hatanesi ' dir.